DRJ West Texas

DM3

Quarterback Based on Donovan McNabb 2005 McFarlane NFL 12

Donovan McNabb 2007 McFarlane NFL 3pak

Jay Culter 2008 McFarlane NFL 19

Jay Culter 2009 McFarlane NFL 21

Mark Sanchez 2010 McFarlane NFL 23

Mark Sanchez 2011 McFarlane NFL EL2

Cam Newton 2012 McFarlane NFL 31

 

 

Position: QB